Om Holtegården

Holtegården et socialpsykiatrisk døgntilbud til voksne mennesker med svære psykiske lidelser, der har behov et individuelt, fleksibelt og specialiseret rehabiliterings eller habiliteringsforløb.

Tilbuddet er omfattet af Servicelovens §§ 107 og 108.

Kvalitetsstandard efter servicelovens 107

Kvalitetsstandard efter servicelovens 108