Pædagogik

Personalets indsats overfor beboerne tager udgangspunkt i borgerens handleplan og Holtegårdens værdigrundlag.

Habilitering eller rehabilitering ses som en personlig proces, der er forskellig fra menneske til menneske. Det tager tid at få det bedre eller at komme sig, og det er individuelt.

Målet med det socialpsykiatriske relations arbejde er at udvikle et frugtbart samspil mellem borger og kontaktteam og derved styrke borgerens egne ressourcer.

Der arbejdes ud fra en psykodynamisk forståelsesramme. I det pædagogiske arbejde anvendes kognitive behandlingsformer for at udvikle beboernes evne til at indgå i sociale sammenhænge, at tænke rationelt, at træne almindelig daglig livsførelse og at få viden om egen sygdom og behandling.

Der tilbydes NADA-øreakupunktur

Konkret gør vi:

  • Tilbyder planlagt social færdighedstræning
  • Understøtter den enkeltes mulighed for udvikling
  • Styrker og udvikler en positiv identitetsopfattelse og selvværd
  • Opøver færdigheder, som kan kompensere for nedsat funktionsevne eller særlige problemer
  • Løsner op for eventuelle indgroede vaner og rutiner, der forhindrer borgerens selvstændighed og frihed og dermed mulighed for at klare sig i en social sammenhæng
  • Støtter i at mestre aktiv livsudfoldelse i samspil med andre ud fra ønsker, behov og ressourcer
  • Tilbyder terapeutiske samtaler således at beboeren får mulighed for at tydeliggøre egen situation og behov

 

Holtegården tilbyder tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie til døgntilbuddets borgere.