Personale

Det fastansatte personale består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, socialrådgiver og sygeplejersker.

Baggrunden for personalesammensætningen er at sikre en kvalificeret fællesfaglig indsats, både i forhold til den pædagogiske og socialpsykiatrisk indsats, men også i forhold til den sundhedsfaglige patientsikkerhed. Der er således altid sundhedsfaglig medarbejder på arbejde.

 

Derudover er ansat

Leder der har sundhedsfaglig uddannelse, relevante lederuddannelser og psykoterapeutisk uddannelse.

Afdelingsleder med stedfortræder der har pædagogisk, sundhedsfaglig og psykoterapeutisk uddannelse.

Afdelingsleder der er sygeplejeuddannet.

Administrativ medarbejder der varetager de økonomiske opgaver og bistår lederen i driften af tilbuddet.

Køkkenassistent og ernæringsassistent der sikrer en sufficient kost.

Pedel som varetager den daglige vedligeholdelse af huset og haven og

Husassistent som sikrer renholdelse af fællesarealerne.

Holtegården anvender ikke afløsere.

Studerende og elever

Nyansatte og elever og studerende modtager 14 dages introduktion og vil modtage intern undervisning i de anvendte metoder og medicinhåndtering.

Studerende og elever

Holtegården har pædagogstuderende, sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistent elever i psykiatripraktik.

Herunder link til Holtegårdens:

Praktikplan for studerende og elever 

Praktikbeskrivelse for pædagogstuderende