Samarbejde

Pårørende

Pårørende er altid velkomne på Holtegården. Pårørende ser vi som de personer, som har en betydning for borgeren og kan være familie eller gode venner.

Vi anser de pårørende for vigtige samarbejdspartnere og samarbejder derfor gerne med borgeren om at bevare eller opbygge relationer til personer, der betyder noget i deres liv. Formålet med at inddrage netværket er at styrke kontakten til omverdenen og derved bidrage til livskvaliteten.

Kontakten med netværket skal foregå i dialog og samarbejde med beboeren og altid på en respektfuld, lydhør og imødekommende måde.

Samarbejde

For at styrke den fællesfaglige indsats har vi et tæt samarbejde med andre, der er involveret i borgernes recovery-proces, det kan f.eks. være: 
Praktiserende læger, lokalpsykiatrien, retspsykiatrien, kriminalforsorgen, tandlæger, fysioterapeuter, jobcentre, idrætscentret, fodplejer, m.fl.